May 15, 2024

De viktigste vaksinene for eldre over 65 år

Er du over 65 år? Da bør du være spesielt oppmerksom på å holde deg oppdatert på anbefalte vaksiner.

Etter hvert som vi blir eldre, svekkes immunforsvaret gradvis. Dette øker risikoen for å bli alvorlig syk av visse sykdommer som influensa, lungebetennelse og helvetsild. Heldigvis finnes det vaksiner som effektivt beskytter eldre mot en rekke potensielt alvorlige sykdommer. I denne artikkelen går vi gjennom noen av de viktigste vaksinene for aldersgruppen over 65 år. Vi forklarer hvilke sykdommer vaksinene beskytter mot, hvem de anbefales for, og når du eventuelt bør ta oppfriskningsdoser.

Influensa er en svært smittsom virusinfeksjon som angriper luftveiene. Symptomene kan arte seg som forkjølelse med feber, muskelsmerter, hodepine og trett, men ofte er influensa langt mer alvorlig enn en vanlig forkjølelse. For eldre er influensa spesielt farlig. Ettersom immunforsvaret svekkes med alderen, har eldre over 65 år større risiko for å utvikle alvorlige komplikasjoner som lungebetennelse. Dette kan bli livstruende. Årlig dør rundt 900 nordmenn av influensarelaterte komplikasjoner, de aller fleste er eldre. Influensaviruset muterer stadig, derfor må vaksinen oppdateres årlig. Likevel beskytter årlig influensavaksine godt mot de virusstammene som sirkulerer den aktuelle sesongen. For eldre er vaksinen ekstra viktig for å forebygge alvorlig influensasykdom og potensielt alvorlige komplikasjoner. Gitt den alvorlige risikoen influensa utgjør for eldre, anbefales alle over 65 år å ta årlig influensavaksine.

Her er noen hovedgrunner til hvorfor influensavaksinen er så viktig for eldre;

Svekket immunforsvar
Etter hvert som vi blir eldre, svekkes kroppens evne til å forsvare seg mot infeksjoner og sykdommer. Dette øker risikoen betydelig for å bli alvorlig syk av influensa. Vaksinen hjelper immunforsvaret med å gjenkjenne og bekjempe influensaviruset.

Forebygge komplikasjoner
For eldre er det ikke bare influensasymptomene i seg selv som er farlige. Viruset kan også utløse potensielt livstruende komplikasjoner som lungebetennelse, hjertesvikt og forverring av eksisterende sykdommer. Vaksinen reduserer risikoen for slike alvorlige komplikasjoner betraktelig.

Beskytte sårbare grupper
Ved å vaksinere de eldste, bidrar vi også til å beskytte resten av befolkningen ved å bremse smittespredningen. Dette er spesielt viktig for å skjerme andre sårbare grupper som spedbarn, gravide og kronisk syke.

Redusere sykehusinnleggelser
Influensa hos eldre krever ofte sykehusinnleggelse. Årlig influensavaksine reduserer risikoen for slike innleggelser og avlaster dermed helsevesenet i den belastede influensasesongen.

Influensa

Influensavaksinen er trygg og godt dokumentert effektiv for eldre. Oppfriskningsdosen bør tas hvert år før influensasesongen starter for optimalt beskyttelse. Influensavaksinen virker ved å trene opp immunforsvaret til å gjenkjenne og bekjempe influensaviruset. Vaksinen inneholder drepte viruspartikler fra de virusstammene som forventes å sirkulere den aktuelle influensasesongen.

Når vaksinen injiseres, oppfatter immunforsvaret viruspartiklene som en trussel og begynner å produsere antistoffer spesifikt rettet mot disse. Dermed er kroppen forberedt hvis man senere blir eksponert for de levende influensavirusene. Hvor effektiv vaksinen er, varierer noe fra sesong til sesong, avhengig av hvor godt ekspertene har klart å forutsi riktige virusstammer. Men gjennomsnittlig vil influensavaksinen forebygge influensa hos rundt 40-60% av eldre over 65 år. Selv når vaksinen ikke fullt ut forhindrer influensasykdom, vil den nesten alltid redusere sykdomsalvorligheten betydelig. Studier viser at influensavaksinen reduserer behovet for legebesøk og sykehusinnleggelser blant eldre med henholdsvis 50-60% og 25-39%.

I tillegg reduseres risikoen for komplikasjoner som lungebetennelse med opptil 50-60% og risikoen for å dø av influensa eller dens komplikasjoner reduseres med 80%. Så selv om vaksinen altså ikke er 100% effektiv, tilbyr den et svært viktig forsvar mot en potensielt alvorlig og til og med dødelig virussykdom for de eldste blant oss.

Lungebetennelse

Lungebetennelse er en alvorlig lungeinfeksjon der enten virus, bakterier eller sopp angriper lungevevet. Symptomene kan blant annet være hoste, feber, brystsmerter og pustevansker. Lungebetennelse rammer spesielt hardt hos eldre og utgjør en betydelig risiko. Alle over 65 år anbefales derfor å vaksinere seg med polysakkaridevaksinen mot lungebetennelser forårsaket av pneumokokker som er en type bakterier. Disse bakteriene står for rundt 30% av alle lungebetennelsestilfeller i Norge.

Lungebetennelsevaksinen fungerer ved at man blir tilført døde utvalgte pneumokokkstammer. Dette setter i gang en immunrespons der kroppen danner antistoffer som senere gjenkjenner og bekjemper de skadelige bakteriene. Vaksinen er rundt 60-70% effektiv for å forebygge pneumokokksykdom hos eldre.

Selv om vaksinen ikke gir 100% beskyttelse, vil den nesten alltid dempe sykdomsforløpet betydelig hvis man blir smittet av en av stammene som dekkes av vaksinen. Lungebetennelsevaksinen har vist seg å redusere behovet for sykehusinnleggelser og risikoen for komplikasjoner og død blant eldre med henholdsvis 30-50%.

Vaksinen anbefales som grunnvaksine til alle over 65, etterfulgt av en oppfriskningsdose etter 5 år. De som har vært gjennom et alvorlig lungebetennelsesforløp, anbefales å ta oppfriskningsdose allerede etter 3 år. Friske eldre over 65 år bør altså ta lungebetennelsevaksinen. Dette er et viktig tiltak for å forebygge en potensielt dødelig lungesykdom som årlig rammer svært mange eldre.

Vær oppmerksom på at det finnes flere typer lungebetennelsevaksine og at man kan oppnå enda bedre beskyttelse ved å kombinere disse. Vi kommer tilbake til dette i en senere blogg.

Helvetesild

Helvetesild er forårsaket av vannkoppevirus som ligger latent i kroppen etter gjennomgått vannkopper i barndommen. Når immunforsvaret svekkes med årene, kan viruset våkne til live igjen og forårsake en svært smertefull utslett og nervebetennelse. Symptomene på helvetesild starter ofte med influensalignende plager som feber og muskelsmerter, etterfulgt av et smertefullt utslett med væskefylte blemmer i et avgrenset område på kroppen. De intense smertene kan vedvare i uker eller måneder etter at utslettet er grodd.

For eldre over 65 år anbefaler Folkehelseinstituttet å ta den nyere helvetesild-vaksinen Shingrix. Denne tokomponente vaksinen er svært effektiv med over 90% beskyttelse mot helvetesild og dens komplikasjoner. Vaksinen inneholder et protein fra viruset som setter i gang en kraftig immunrespons. Beskyttelsen vedvarer i minst 4 år og trolig mye lenger. Totalt må man ta to doser vaksine med 2-6 måneder mellomrom for fullt vern.

Selv om helvetesild sjelden er dødelig, medfører sykdommen ofte kraftige og langvarige smerter som kan få alvorlige konsekvenser for livskvalitet og funksjonsevne hos eldre. Vaksinen anses derfor å være et viktig tiltak for å beskytte de eldste mot denne smertefulle virussykdommen. 

Kort oppsummert understreker de foregående avsnittene viktigheten av at eldre over 65 år holder seg oppdatert på anbefalte vaksiner og tar de årlige oppfriskningsdosene. Ettersom immunforsvaret gradvis svekkes med alderen, utgjør sykdommer som influensa, lungebetennelse og helvetesild langt større risiko for alvorlige komplikasjoner og i verste fall død hos de eldste.

Heldigvis finnes det vaksiner som effektivt bidrar til å beskytte mot disse sykdommene.

Influensavaksinen, lungebetennelsevaksinen og helvetesild-vaksinen er blant de viktigste for aldersgruppen over 65 år. Ved å vaksinere seg forebygger eldre ikke bare alvorlig sykdom og potensielt livstruende komplikasjoner for seg selv. De bidrar også til å bremse smittespredningen og beskytte andre sårbare grupper som spedbarn, gravide og kronisk syke i samfunnet. Å prioritere oppdatert vaksinestatus er med andre ord et svært viktig tiltak for å ivareta både den enkeltes helse og bidra til å avlaste helsevesenet for unødvendige sykehusinnleggelser.Folkehelseinstituttet anbefaler derfor på det sterkeste at alle eldre over 65 år følger vaksineanbefalingene og tar årlige oppfriskningsdoser for optimal beskyttelse. Dialog med fastlegen er viktig for å holde vaksineneoppdatert.

Med årene kan det bli utfordrende å holde orden på alle anbefalte vaksiner, hvilke man har tatt og når neste dose må tas. Her kan den norske appen Flokki være et nyttig verktøy. Flokki er Norges første digitale vaksinekalender der du enkelt kan holde oversikt over vaksinestatusen din på mobilen. Appen gir skreddersydde råd om hvilke vaksiner du bør vurdere og varsler deg når du må ta oppfriskningsdoser. Bestilling av e-resept på manglende vaksiner kan også gjøres via Flokki. Ved å holde vaksineoversikten oppdatert i appen, får du en enkel påminnelse om å ta de viktige vaksinene som beskytter mot influensa, lungebetennelse, helvetesild og andre sykdommer i alderdommen. Dette er et fint supplement til rådene fra fastlegen din.

Snakk med fastlegen din

Til syvende og sist er det fastlegen din som kjenner din helsesituasjon best og som kan gi deg de mest skreddersydde rådene om hvilke vaksiner du bør ta eller ikke ta. Derfor anbefales det å ta en gjennomgang av vaksineanbefalingene med fastlegen din, spesielt hvis du har underliggende sykdommer. Legen kan også svare på eventuelle spørsmål eller adressere bekymringer du måtte ha rundt vaksinering. Ved å lytte til faglige råd fra legen og samtidig ta i bruk et nyttig verktøy som Flokki vaksinekalender, kan du enkelt holde deg oppdatert og ta de beste valgene for din egen helse i alderdommen.