May 15, 2024

Mange voksne mangler anbefalte vaksiner

Over 2,5 millioner nordmenn mangler anbefalte vaksiner, og dessverre er mange ikke klar over dette.

Over 2,5 millioner nordmenn mangler anbefalte vaksiner, og dessverre er mange ikke klar over dette. Men heldigvis er det en løsning: Flokki. Vi står klare til å spille en nøkkelrolle i å øke vaksinasjonsraten og forbedre folkehelsen.

Dr. Arne Søraas, en erfaren infeksjonslege ved Oslo Universitetssykehus og Flokki, har sett konsekvensene av manglende vaksinasjoner på nært hold. Denne innsikten inspirerte til ideen om Flokki - et enkelt og praktisk verktøy som gir pasienter muligheten til å få vurdert sin vaksinestatus og få resept av leger, alt med noen få tastetrykk på mobilen (les mer).

Det er avgjørende å opprettholde immunitet i den voksne befolkningen, spesielt etter fylte 65 år. Pneumokokkvaksinen er særlig viktig for å beskytte eldre mot alvorlige sykdommer. Og la oss ikke glemme Boostrix Polio vaksinen, som spiller en kritisk rolle i beskyttelsen mot kikhoste, spesielt for de som har mye kontakt med nyfødte.

Med over 2,5 millioner nordmenn som mangler vaksiner, bør nesten alle ansatte i apoteket kunne gi anbefalinger om vaksinesjekk. Vi oppfordrer spesielt de over 65 år til å sjekke sin vaksinasjonsstatus, samt gravide, som har en spesiell plikt til å beskytte seg selv og sine ufødte barn.

Ved å øke bevisstheten om viktigheten av vaksinering og tilby enkel tilgang til vaksiner, er Flokki svaret på voksenvaksinasjonsprogrammet. Sammen kan vi forbedre folkehelsen og redusere forekomsten av alvorlige sykdommer i samfunnet.